Vergaderingen 2019

15 Januari

1.       Opening en afmeldingen 

2.       Rondje clubs, update activiteiten en evenementenkalender 

3.       Actiepunten vergadering 3 okt 2018 (NL Doet en Nat. Can. Bevrijdingsfestival) 

4.       ISA feest 15 november 2019 

5.       Bestuurswisseling 

6.       Resultaten Enquête ISA2.0 

7.       Nieuwe ISA website 

8.       W.V.T.T.K. 

9.       Planning volgende vergadering en sluiting

14 mei

1.       Opening en afmeldingen 

2.       Rondje clubs, met extra aandacht voor ................ 

3.       Actiepunten vergadering 15 januari 

4.       ISA feest 15 november 2019 

5.    

6.     

7.

8.       W.V.T.T.K. 

9.       Planning volgende vergadering en sluiting

 

3e vergadering

ISA Feest

4e vergadering

ISA feest

Bestuur

Voorzitter

Penningmeester

Ambassadeurs

InnerWheel Apeldoorn

Lou Langelaar

Kiwanis Apeldoorn

Flip Kips

Kiwanis Apeldoorn - Het Loo

Samantha ter Linden

Lionsclub Apeldoorn

Peter van Oppenraaij

Vacature

Lionsclub Apelthorn

Wilfred Goustra

Lionsclub de Colonade

Bas Lameris

Rotaract

Marike-Blom Scholte

Rotary Apeldoorn

Maria Aartsen- van der Zande

Vacature

Rotary Apeldoorn - 't Loo

Vacature

Rotary Apeldoorn Noord

Simon Langelaar

Rotary Apeldoorn Sprengen

Rotary Apeldoorn Zuid

Hans van Bruggen

Soroptimistclub Apeldoorn

 

Tineke van Doorn

Soroptimistclub Apeldoorn SorgeLoos

Ingrid Wierts