Vergaderingen 2019

15 Januari

1.       Opening en afmeldingen 

2.       Rondje clubs, update activiteiten en evenementenkalender 

3.       Actiepunten vergadering 3 okt 2018 (NL Doet en Nat. Can. Bevrijdingsfestival) 

4.       ISA feest 15 november 2019 

5.       Bestuurswisseling 

6.       Resultaten Enquête ISA2.0 

7.       Nieuwe ISA website 

8.       W.V.T.T.K. 

9.       Planning volgende vergadering en sluiting

14 mei

1.       Opening en afmeldingen 

2.       Rondje clubs, met extra aandacht voor ................ 

3.       Actiepunten vergadering 15 januari 

4.       ISA feest 15 november 2019 

5.    

6.     

7.

8.       W.V.T.T.K. 

9.       Planning volgende vergadering en sluiting

 

3e vergadering

ISA Feest

4e vergadering

ISA feest

Bestuur

Voorzitter

Penningmeester

Ambassadeurs

InnerWheel Apeldoorn

Kiwanis Apeldoorn

Kiwanis Apeldoorn - Het Loo

Lionsclub Apeldoorn

Vacature

Lionsclub Apelthorn

Lionsclub de Colonade

Rotary Apeldoorn

Vacature

Rotary Apeldoorn - 't Loo

Vacature

Rotary Apeldoorn Noord

Rotary Apeldoorn Sprengen

Rotary Apeldoorn Zuid

Soroptimistclub Apeldoorn

 

Soroptimistclub Apeldoorn SorgeLoos

Ingrid Wierts