14 clubs  één doel

Iedere club steunt goede doelen op haar eigen wijze en organiseert dat op haar manier. Neemt niet weg dat informatie uitwisselen een ieder alleen maar kan versterken. ISA staat in dienst van de clubs en tracht met deze website alle info toegankelijk te maken voor alle betrokkenen. Wanneer vindt welke activiteit plaats, wie is de contactpersoon voor een activiteit of wat zijn de interessante projecten van de service clubs.
Maar ISA is er vooral om club overstijgende projecten te organiseren want zo af en toe komen er belangrijke projecten op ons pad maar dat vraagt teveel voor één service club en juist dan is het belangrijk om samen te werken via de ISA.

14 clubs hebben uiteindelijk maar één doel:

Mensen steunen die het echt nodig hebben!