Vergaderingen 2019

15 Januari

1.       Opening en afmeldingen 

2.       Rondje clubs, update activiteiten en evenementenkalender 

3.       Actiepunten vergadering 3 okt 2018 (NL Doet en Nat. Can. Bevrijdingsfestival) 

4.       ISA feest 15 november 2019 

5.       Bestuurswisseling 

6.       Resultaten Enquête ISA2.0 

7.       Nieuwe ISA website 

8.       W.V.T.T.K. 

9.       Planning volgende vergadering en sluiting

14 mei

 20:00 uur ACEC gebouw

 1. Opening en afmeldingen.
 2. Rondje clubs, update activiteiten en evenementenkalender.
 3. Ingekomen post:
 • Rotary Het Loo stopt met project Wandelen voor water 
 • Oproep vanuit het Bisdom Utrecht
 • Aanmelding goede doelen
 1. Terugblik NLDoet.
 2. Notulen 15 januari 2019 (plus aanvulling van Rotary Apeldoorn Het Loo).
 1. Drakenboot race.
 2. ISA feest 15 november 2019.
 3. Toelichting Rotary Apeldoorn op de Codeclub door Maria Aartsen.
 4. W.v.t.t.k.
 5. Planning volgende vergadering.
 6. Sluiting.

 

17 september

 20:00 uur ACEC gebouw

 1. Opening en afmeldingen
 2. Notulen vergadering 14 mei 
 3. Kascommissie
 4. Rondje clubs
 5. Ingekomen stukken
 6. ISA feest 15 november
 7. Terugblik drakenbootrace
 8. Presentatie project
 9. W.V.T.T.K.
 10. Volgende vergadering
 11. Sluiting

4e vergadering

20:00 uur ACEC gebouw

1. Opening en afmeldingen
2. Notulen 17 september
3. Kascommissie
4. Rondje clubs
5. Ingekomen stukken
6. ISA feest 15 november
7. Beursvloer maart 2020
8. W.V.T.T.K.
9. Rondvraag
10. Planning volgende vergadering
11. Sluiting

Bestuur

Voorzitter

Penningmeester

Ambassadeurs

InnerWheel Apeldoorn

Kiwanis Apeldoorn

Kiwanis Apeldoorn - Het Loo

Geerhard Huising

Lionsclub Apeldoorn

Vacature

Lionsclub Apelthorn

Lionsclub de Colonade

Rotaract

Vacature

Vacature

Rotary Apeldoorn

Vacature

Rotary Apeldoorn - 't Loo

Vacature

Rotary Apeldoorn Noord

Rotary Apeldoorn Sprengen

Rotary Apeldoorn Zuid

Soroptimistclub Apeldoorn

 

Soroptimistclub Apeldoorn SorgeLoos

Ingrid Wierts