Het ontstaan

De  Interservice Apeldoorn, kortweg ISA, is in 1979 als stichting opgericht om zoals het toen heette, ‘interservice activiteiten te ontwikkelen, gericht op welzijnsdoeleinden’ in Apeldoorn en omgeving.

Toenmalige leden van serviceclubs in Apeldoorn zagen de noodzaak in om hun op goede doelen gerichte clubactiviteiten te coördineren om ongewenste concurrentie voor te kunnen blijven. En, waar mogelijk, om hun krachten te bundelen om een project te kunnen realiseren dat de krachten van een individuele serviceclub te boven ging. Een mooi voorbeeld daarvan is: ‘De Klup’, een tweede huiskamer voor mensen met een verstandelijke beperking in Apeldoorn en omgeving. Voor een nieuw gebouw was eind jaren ‘80 een miljoen gulden nodig. Dat bedrag werd in 1991 gehaald, en daar hebben de bij ISA aangesloten serviceclubs een aanzienlijke bijdrage aan geleverd.

Intussen heeft ISA niet stil gestaan. Doel is nog steeds om aangesloten serviceclubs zo veel mogelijk ruimte te bieden om hun eigen projecten te realiseren. Dat doet ISA door projecten van clubs in zo vroeg mogelijk stadium onder elkaars aandacht te brengen en die waar nodig naar tijd, plaats en doelgroep te coördineren.

Intussen is ISA op 26 juni 2015 van stichting veranderd in een vereniging. Belangrijk voordeel daarvan is dat de aangesloten serviceclubs als leden van de vereniging meer invloed hebben op beleid en uitvoering.