Woonfonds Eigen Dak

Rotaryclub Apeldoorn Sprengen heeft de stichting Woonfonds Eigen Dak opgericht met als doelstelling: daklozen een klein duwtje in de rug geven om weer zelfstandig te kunnen gaan wonen. In Apeldoorn zijn veel professionele instellingen die zich met de gemiddeld 400 daklozen bezig houden. Een deel daarvan wil met begeleiding weer een stap maken naar zelfstandig wonen. Spulletjes voor de eigen woonplek zijn nog wel te krijgen via bv. Het Leger des Heils en/of de kringloopwinkel, maar de betaling van het sleutelgeld, de borg of de eerste maand huur geeft de nodige problemen. Die kan de gemeente veelal niet oplossen, maar de stichting wel.
Aanvragen worden via de begeleidende professionele organisaties ingediend en door het stichtingsbestuur beoordeeld. Het gaat om leningen (maximaal € 1000) die in kleine maandtermijnen moeten worden terugbetaald. Zo voelt de aanvrager een stuk verantwoordelijkheid en het fonds vult zich zelf ook weer om ook anderen te kunnen helpen. In het eerste half jaar heeft het woonfonds intussen 4 leningen verstrekt.
Naast de oprichting heeft Rotaryclub Apeldoorn Sprengen ook gezorgd voor het startkapitaal van het woonfonds door de opbrengst van € 17.000 van het Sprengenbergh Golftoernooi aan de nieuwe stichting te overhandigen.

Die mensen steunen die het echt nodig hebben!