Rotary Apeldoorn & Rotary Apeldoorn-Zuid​

Codeclub Apeldoorn

Het Nederlandse onderwijs geeft jongeren een goede basis voor hun verdere leven. De wereld
verandert echter exponentieel. Eén van die veranderingen is dat voor bijna alle banen geldt dat
‘digitaal vaardig zijn’ essentieel is! Digitale geletterdheid is één van ‘21st century skills’. In het huidige
onderwijs is deze vaardigheid nog niet verplicht opgenomen. Vanaf 2021 is dit wel verplicht. Om
scholen te helpen geeft de Codeclub in drie jaar 4000 leerlingen van groep 6 en 7 in Apeldoorn gratis
5 codeerlessen met een beproefde lesmethode. De Codeclub werkt alleen met vrijwilligers.