Rotary Apeldoorn-Noord

Stichting Leesplezier

In Nederland verlaat 10% van alle kinderen de basisschool laaggeletterd. Tegen de tijd dat de
kinderen 17 jaar zijn, is dat percentage opgelopen tot 18%. Bijna één op de vijf jongeren kan zich in
onze maatschappij niet staande houden door slechte taalkennis. Omdat Nederlandse jeugd geen
plezier aan lezen beleeft, maken kinderen niet de leeskilometers die nodig zijn voor het ontwikkelen
van taalgevoel. Stichting Leesplezier pakt het probleem bij de wortels aan. Ze ontwikkelt het ‘Project
voor Leesplezier’, zodat kinderen in hun vrije tijd gaan lezen. Hiermee verbeteren ze hun leesniveaus
en daarmee vergroten ze hun kansen voor de toekomst.