Rotary Apeldoorn Sprengen

De Zonnehoed

De Zonnehoed is een nieuw en kleinschalig wooninitiatief voor een groep van tien bewoners met een
verstandelijke beperking, die graag een zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven willen leiden. In
een veilige omgeving met de juiste zorg en eigen regie is dit heel goed mogelijk. In De Zonnehoed
wordt de zelfstandigheid van de bewoners gestimuleerd door ook in te zetten op het leren van
praktische vaardigheden. Dit verhoogt het zelfvertrouwen van de bewoners en daarmee verwerven
zij meer grip op hun leven en geluk. Op deze manier wordt er ook naar gestreefd om de zorgvraag
niet te laten toenemen.