Voor wie is ISA ?

De aangesloten serviceclubs en hun leden vormen de primaire doelgroep van ISA. Apeldoornse welzijnsinstellingen vormen een tweede doelgroep. Het werk van deze instellingen geeft zicht op de benodigdheden en behoeften in het Apeldoornse die voor de serviceclubs als uitdaging voor een toekomstig project dienen. Een derde doelgroep zijn Apeldoornse organisaties die zich bezighouden met landelijke- en/of op het buitenland gerichte goede doelen.